Laat scholen open; ontzie het onderwijs bij een strenge lockdown in het belang van kinderen

De Kinderombudsman wil dat het primair- en voortgezet onderwijs en mbo open blijven bij een algehele strenge lockdown. Onderwijs en de sociale structuur die onderwijs aan het leven van kinderen geeft is essentieel voor een goede ontwikkeling van kinderen. De schade aan deze ontwikkeling door een schoolsluiting is erg groot, met name voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben al een leerachterstand en deze wordt met een nieuwe schoolsluiting verder vergroot. Ook de sociaal-emotionele en mentale schade is voor kinderen groot, niet alleen voor kwetsbare kinderen maar voor alle kinderen. Hoe meer fysiek onderwijs mogelijk is, hoe beter voor de ontwikkeling van kinderen.

Indien schoolsluiting toch noodzakelijk is

De Kinderombudsman kan niet beoordelen of schoolsluiting noodzakelijk is. Ondanks dat de schoolsluiting slecht is voor de ontwikkeling van kinderen, kan het kabinet zwaarwegende belangen hebben ten behoeve van de volksgezondheid de scholen toch te sluiten. Wel vraagt de Kinderombudsman het kabinet in dat geval het volgende:

1. Vertel waarom je deze beslissing neemt en leg dit duidelijk aan kinderen en jongeren uit

Het kabinet moet bij een schoolsluiting beargumenteren waarom zij de belangen en rechten van kinderen niet voorop kunnen zetten en scholen niet uitgezonderd kunnen worden van een lockdown. Ook moet het kabinet duidelijk maken waarom zij met een minder zwaar middel niet hetzelfde doel kan bereiken. Bijvoorbeeld door middel  van een hybride vorm van onderwijs en door leerlingen in ieder geval een dag (of meer dagen) per week fysiek naar school te laten komen. Hierbij kunnen de lessen die geleerd zijn in de vorige schoolsluitingen gebruikt worden. Een besluit om de scholen te sluiten moet het kabinet zelf duidelijk aan kinderen en jongeren uitleggen. Oproep aan demissionair minister president Rutte, minister De Jonge en de ministers van onderwijs is om zich in een persconferentie specifiek  tot kinderen en jongeren te richten. Op de officiële overheidspagina Rijksoverheid.nl moet informatie en uitleg staan over besluiten van het Kabinet, die over kinderen en jongeren gaan.

2. Als een schoolsluiting noodzakelijk is, doe dat zo kort mogelijk en zorg voor perspectief

Als het noodzakelijk is de scholen te sluiten, doe dat dan voor een zo kort mogelijk periode. Geef ook bij de start van de schoolsluiting aan wanneer de scholen weer open kunnen. Bijvoorbeeld bij welk aantal besmettingen. Kinderen hebben perspectief nodig en kunnen niet opnieuw maanden zonder fysiek onderwijs.

3. Zorg ervoor dat kinderen die écht fysiek onderwijs nodig hebben vanwege hun kwetsbaarheid of achterstand, dit kunnen blijven volgen

Scholen weten goed welke leerlingen kwetsbaar zijn of een grote leerachterstand hebben. Alle scholen hebben in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs een schoolscan gedaan en  hebben dit dus in kaart. De leerlingen die het écht nodig hebben, moeten naar school kunnen blijven komen. Een nieuwe schoolsluiting mag kansenongelijkheid niet verder vergroten. Ook de leerlingen die eerder in aanmerking kwamen voor noodopvang op school (bijvoorbeeld vanwege situatie thuis) moeten naar school kunnen blijven gaan.

Tot slot: credits voor het onderwijs

De Kinderombudsman realiseert zich dat een schoolsluiting niet alleen veel voor leerlingen betekent maar ook voor iedereen die werkt in het onderwijs. Het onderwijspersoneel verdient extra erkenning voor het feit dat zij in moeilijke omstandigheden op afstand zo goed mogelijk les blijven geven.