Dagelijks signaleren de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman dat burgers, kinderen en veteranen de overheid hard nodig hebben: voor het verkrijgen van voorzieningen als een uitkering, zorg, ondersteuning of voor duidelijkheid over plannen voor hun directe omgeving. Maar ook voor het waarborgen van hun fundamentele rechten zoals de toegang tot recht.

Als het misgaat tussen de burger en de overheid, kan de ombudsman tussenbeide komen, bemiddelen of onderzoek instellen. Ook kan de ombudsman op eigen initiatief structurele problemen aandacht geven. De onderwerpen waar zij in 2020 extra zichtbaarheid aan willen geven, staan op de Ombudsagenda onder vijf thema's Fundamentele rechten, Participatie en invloed, Toegang tot voorzieningen, Armoede en Leefbaarheid.

Nieuw thema Leefbaarheid

De eerste vier thema's stonden ook op de Ombudsagenda 2019 maar hebben op een aantal punten een nieuwe focus gekregen. Het thema Armoede, bijvoorbeeld, richt zich niet meer uitsluitend op schuldenproblematiek, maar omvat ook armoede van mensen die (nog) niet in de schulden zitten. Digitalisering is niet langer een apart thema, maar loopt als een rode draad door alle projecten op de agenda. Leefbaarheid wordt als nieuw thema geïntroduceerd. Het handelen van de overheid heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid. Het gaat om de omgeving waar mensen wonen, werken en leven. Hoe worden gebieden (her)ingericht? Krijgen burgers de informatie waar ze recht op hebben?

Ga naar de ombudsagenda 2020

Bekijk de ombudsagenda 2020 in beeld