JBB zou niet op de juiste wijze zijn omgegaan met de uitspraak van hun klachtencommissie. De moeder had daar aangegeven dat JBB te weinig deed met het feit dat haar dochter niet veilig was bij de vader. Volgens de moeder heeft JBB ook na die uitspraak ten onrechte niets gedaan met die signalen. De Kinderombudsman komt tot de conclusie dat JBB na de uitspraak hulpvaardig is geweest door ouders uit te nodigen voor een gesprek en hulp aan te bieden aan ouders en de dochter. Toch was dit niet genoeg.

JBB heeft zich volgens de Kinderombudsman te veel gericht op de ouders en niet genoeg gekeken naar de vraag of de dochter nu veilig was. JBB had na de uitspraak van de klachtencommissie opnieuw moeten bekijken of in het verleden wel de juiste beslissingen waren genomen over het meisje. En of de uitspraak van de klachtencommissie aanleiding was om nog andere beslissingen te nemen.

De Kinderombudsman ziet dat verschillende dingen zijn veranderd in de aanpak van JBB sinds deze zaak speelde in 2017. Dat is mooi. De Kinderombudsman doet twee aanbevelingen om ook ná een klacht te komen tot het beste besluit voor een kind.

Ga naar het rapport