De Kinderombudsman staat in dit rapport zeer kritisch tegenover de wijze waarop kinderen worden gehoord. Volgens hem is dit in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In het Algemeen Commentaar No. 12 geven de Verenigde Naties een toelichting over het recht van kinderen om gehoord te worden. Ook wordt er uitleg gegeven waar deze verhoren aan moeten voldoen.

Download rapport

Download samenvatting voor Kinderen en Jongeren