De wet is bedoeld om jongeren in een gesloten jeugdhulpinstelling een sterkere rechtpositie te geven. De Kinderombudsman ziet dat het wetsvoorstel de rechtspositie van de jeugdigen in gesloten jeugdhulpinstellingen op een aantal punten versterkt. Maar op andere punten lijkt het alsof er sprake is van een verzwaring van het regime.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Margrite Kalverboer: 'Gesloten jeugdhulp voor jeugdigen die geen strafrechtelijk feit hebben gepleegd is een zeer ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking. Deze vrijheidsbeperking moet met de meest zorgvuldige waarborgen omkleed zijn. Dit stelt hoge eisen aan het waarborgen van de rechten van kinderen in de instelling als toch tot gesloten plaatsing wordt overgegaan. Dit zien wij nog niet overal terug in het wetsvoorstel.'

Lees de brief met de input aan de kamer voor de schriftelijke inbreng van het wetsvoorstel