De Kinderombudsman is een tweedelijns klachteninstantie. Dat betekent je eerst klaagt bij de organisatie waar de klacht over gaat. Als je niet tevreden bent of er niet uitkomt met de organisatie, kan je bij ons een klacht indienen. Wij kijken dan of en hoe we je kunnen helpen. Bijvoorbeeld door je informatie te geven waarmee je verder kan, door te bellen met de organisatie of door een onderzoek te starten naar je klacht. 

Dit onderzoeken wij

In het geval Elias en Jelle besluiten we om geen onderzoek te doen naar het oordeel van de klachtencommissie, maar starten we een eigen onderzoek naar hoe de klachtencommissie is omgegaan met de klachten van hun ouders. De vraag is of de klachtencommissie genoeg heeft gedaan om alle informatie te verzamelen, die nodig is om de klachten van de ouders goed te kunnen onderzoeken en om een besluit te kunnen nemen. 

Dit vinden wij

Uit het onderzoek blijkt dat de klachtencommissie niet genoeg heeft gedaan om alle informatie te verzamelen die nodig is om de klachten van de ouders goed te kunnen onderzoeken en om een besluit te kunnen nemen. Ook vinden we dat de klachtencommissie niet duidelijk genoeg heeft uitgelegd hóe zij hun besluit genomen hebben. 

Bij iedere beslissing over een kind, moet alle informatie verzameld worden die belangrijk is voor die beslissing. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Er moet eerst gekeken worden naar wat er belangrijk is voor het kind en daarna naar wat er nog meer belangrijk is, bijvoorbeeld voor de school of voor andere kinderen in de klas. Pas als duidelijk is wat belangrijk is voor het kind en wat er verder nog belangrijk is, kan een beslissing worden genomen. Het moet duidelijk zijn hoe deze beslissing is genomen en waar rekening mee is gehouden. 

Dit had anders gemoeten

De klachtencommissie had beter moeten uitzoeken hoe de school besloten heeft welke begeleiding en ondersteuning Elias en Jelle nodig hadden. Dus wat belangrijk is voor Elias en Jelle. Ook had de commissie moeten uitzoeken hoe de school heeft gekeken naar wat er verder nog belangrijk was voor de keuze voor deze begeleiding en ondersteuning. En hoe de beslissing over de begeleiding en ondersteuning van Elias en Jelle uiteindelijk is genomen. De klachtencommissie heeft niet genoeg gedaan om al deze informatie te verzamelen. Deze informatie was wel nodig om de klachten goed te kunnen onderzoeken en een besluit te kunnen nemen over de klachten. 

De klachtencommissie heeft alleen de informatie gebruikt die de school en ouders aan de commissie gegeven hebben. De Kinderombudsman vindt dat de commissie ook informatie uit het leerlingvolgsysteem had moeten opvragen. Deze informatie kan nodig zijn om te bepalen wat belangrijk is voor Elias en Jelle en wat de school hier eerder over heeft gezegd. Ook vindt de Kinderombudsman dat de klachtencommissie niet duidelijk genoeg is over hoe ze het besluit over de klachten hebben genomen. Dat betekent niet dat het besluit niet goed is, maar wel dat andere mensen niet goed kunnen zien hoe het besluit genomen is.

Lees hier het Onderzoek klachtafhandeling door Klachtencommissie Christelijk Onderwijs