Brief aan Kuipers over sluiting kinderhartcentra

Onze brief aan minister Kuipers van VWS waarin we oproepen op om de sluiting van drie kinderhartcentra in Nederland te heroverwegen.
PDF

Brief met oproep om scholen te heropenen op 10 januari 2022

Onze oproep aan het kabinet om op maandag 10 januari de scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer te openen.
PDF

Rapport 'Nog steeds geen kleedgeld'

Ons onderzoek naar een klacht van een jongere die in een gesloten jeugdzorginstelling woonde en geen kleedgeld kreeg, terwijl ze daar wel recht op had.
PDF
KOM009/2021

Flyer 'Krijg jij geen zak- en/of kleedgeld?'

In deze flyer leggen we je uit bij wie je terecht kan als je niet meer thuis woont en geen zak- en/of kleedgeld krijgt.
PDF

Publicatie: Op de drempel van 18 jaar: alleen verder?

Vier verhalen over jongeren die in een (deels) gesloten instelling 18 jaar worden en vanaf dat moment geen voorzieningen meer kunnen gebruiken.
PDF
KOM007/2021

Standpoint and Child rights examination on vaccination against coronavirus for healthy children aged 5-12

The Netherlands’ Ombudsman for Children believes that voluntary vaccination should be made possible for healthy children between the ages of 5 and 12.
PDF

Rapport 'Beslissing over het begeleiden van omgang tussen kinderen en hun vader'

Een onderzoek van een klacht over het niet opstarten van begeleide omgang tussen twee kinderen en hun vader door zorgaanbieder Cardea.
PDF

Letter to UN Child Rights Committee with update

Our letter to the UN Child Rights Committee with an update on major areas of concern regarding children's rights in the European and Caribbean Netherlands.
PDF

Brief aan VN-Kinderrechtencomité met stand van zaken

Onze brief aan het VN-Kinderrechtencomité met een stand van zaken over de grootste zorgpunten rond kinderrechten in Europees en Caribisch Nederland.
PDF

Brief over terughalen van Nederlandse kinderen in de kampen in Syrië

Wij roepen demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wederom op om Nederlandse kinderen te repatriëren uit Syrië.
PDF

Brief over uitblijven vervolgacties na advies Kindpanel toeslagenaffaire

De Kinderombudsman maakt zich zorgen over het uitblijven van vervolgacties na het advies van het Kindpanel over de afhandeling van de toeslagenaffaire.
PDF

Standpunt en kinderrechtenonderzoek coronavaccinatie voor gezonde kinderen (5-12 jaar)

Een kinderrechtenonderzoek naar de effecten op de kinderrechten door het vaccineren van gezonde kinderen van 5 tot 12 jaar.
PDF

Factsheet Kinderombudsman (3e kwartaal 2021)

De Kinderombudsman laat in dit overzicht zien over welke onderwerpen het 3e kwartaal van 2021 het meest gebeld of gemaild werd.
PDF

Brief aan demissionair kabinet over 2G en coronatoegangsbewijs in het mbo

Brief aan het demissionair kabinet met oproep om jongeren te ontzien bij wetsvoorstel over 2G en 3G in het mbo.
PDF

Brief aan Kamercommissie met input voor bespreking wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp

De Kinderombudsman geeft in deze brief input voor het debat over het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp.
PDF

Brief met aanbevelingen over opvang amv’s

In deze brief delen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman de belangrijkste conclusie en aanbevelingen van een onderzoek naar de begeleiding van amv's.
PDF

Gespreksnotitie rondetafelgesprek over jeugdbescherming

De gespreksnotitie is gemaakt voor het rondetafelgesprek van woensdag 27 oktober 2021 met de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.
PDF

Analyse opening onderzoek Buiten spel - pestervaringen

In deze publicatie leest u meer over onze analyse en ons vervolgonderzoek over pestervaringen en het uitblijven van een goede aanpak daarvan.
PDF
KOM005/2021

Reactie op Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De Kinderombudsman betwijfelt of de rechten van het kind met de voorgestelde stelselwijziging beter gewaarborgd worden dan nu.
PDF

Factsheet Kinderombudsman (2e kwartaal 2021)

De Kinderombudsman laat in deze factsheet zien over welke onderwerpen het 2e kwartaal van 2021 het meest gebeld of gemaild werd.
PDF

Rapport toepassen van politiegeweld tegen een ingesloten minderjarige

Rapport over ons onderzoek. Oordeel: Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over de politie te Den Haag gegrond.
PDF

Resúmen pa mucha di e rapòrt 'Si bo puntra nos. Muchanan na e islanan BES'

Pobresa, maltrato infantil i enseñansa ta preokupashonnan importante pa muchanan na e tres islanan Karibense Boneiru, Saba i Sint Eustatius. Tòg nan ta satisfecho tokante nan bida.
PDF
KOM003/2021

Kid-friendly summary report 'If you ask us. Children on the BES Islands'

Poverty, child abuse and education are major concerns for children on the three Caribbean islands of Bonaire, Saba and St. Eustatius. Yet the children on the islands say they are generally satisfied with their lives.
PDF
KOM003/2021

Kindvriendelijke samenvatting rapport 'Als je het ons vraagt. Kinderen op de BES-eilanden'

Armoede, kindermishandeling en het onderwijs zijn belangrijke zorgen voor de kinderen op de drie Caribische eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius. Toch zijn ze tevreden over hun leven.
PDF
KOM003/2021

Brief Kinderombudsman over aandachtspunten corona en mbo

De Kinderombudsman vraagt aandacht voor een aantal knelpunten die jongeren en professionals in het mbo als gevolg van corona ervaren.
PDF

Rapport Wie geeft mij(n) zak- en kleedgeld'

De Kinderombudsman en Jeugdombudsman Den Haag vragen aandacht voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en geen zak- en kleedgeld ontvangen.
PDF
KOM004/2021

Rapport Als je het ons vraagt – Onderzoek kinderen op de BES

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar het leven en de uitdagingen waar kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius mee te maken kunnen hebben.
PDF
KOM003/2021

Visie op interlandelijke adoptie

De Kinderombudsman vindt interlandelijke adoptie niet wenselijk, omdat het perspectief en de belangen van kinderen onvoldoende voorop staan.
PDF

Rapport Mijn zorg, mijn zaak

De Kinderombudsman roept professionals en bestuurders in de zorg, het onderwijs en de sport op om met de aanbevelingen van kinderen en jongeren aan de slag te gaan.
PDF
KOM002/2021

Brief Kinderombudsman herstel sociale functie mbo-scholen

De Kinderombudsvrouw roept in deze brief mbo-scholen op om de laatste weken tot de zomer vooral in te zetten op herstel van de sociale functie van school.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Europese Zaken

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere de kinderen in de Griekse opvangkampen.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Economische Zaken

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere de aardbevingsschade in Groningen.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Financiën

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere het risico van kinderarmoede door het niet toewijzen en/of terugvorderen van toeslagen.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere het kinderrechtenperspectief op armoede.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Koninkrijksrelaties

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van de bestrijding van armoede op de BES-eilanden.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Justitie en Veiligheid

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere het belang van het kind in het vreemdelingenrecht.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Binnenlandse Zaken

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere huisvesting.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere complexe zorg en dak- en thuisloosheid.
PDF

Kennismakingsbrief Kamercommissie Onderwijs Wetenschap en Cultuur

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere inclusief onderwijs.
PDF

Jaarverslag 2020 Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

Samen met Nationale Ombudsman en de Veteranenombudsman presenteren wij ons jaarverslag.
PDF

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité 2021

In deze rapportage aan het Kinderrechtencomité vraagt de Kinderombudsman opnieuw aandacht voor problemen die we op een aantal terreinen nog steeds zien.
PDF
KOM01/2021

Report to the UN Committee on the Rights of the Child 2021

De Engelstalige versie van de rapportage aan het Kinderrechtencomité waarin we aandacht vragen voor problemen die we op een aantal terreinen nog steeds zien.
PDF
KOM001/2021

Brief aan de leden van de Tweede Kamer: zet belangen kinderen Hoenderloo Groep voorop

De Kinderombudsman geeft in deze brief input voor het debat over de kinderen en jongeren die de dupe zijn geworden van de sluiting van de Hoenderloo Groep.
PDF

Analyse complexe jeugdzorg 'Samen verder'

In deze gezamenlijke analyse over complexe jeugdzorg geven we drie speerpunten mee aan het nieuwe kabinet.
PDF

Brief van Nationale ombudsman en Kinderombudsman aan minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toeslagregeling alleenstaande ouders

Brief van Nationale ombudsman en Kinderombudsman aan minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toeslagregeling alleenstaande ouders
PDF

Brief aan Slob: onderwijs kinderen van ouders met een kwetsbare gezondheid

Team Kinderombudsman vraagt in deze brandbrief aan het kabinet specifiek aandacht voor de groep kinderen van wie de ouders tot een risicogroep behoren.
PDF

Brief aan Rutte: open scholen voortgezet onderwijs per 1 maart

De Kinderombudsman vraagt in deze brandbrief aan het kabinet specifiek aandacht voor het openen van de scholen in het VO per 1 maart.
PDF

Ombudsagenda 2021

Lees de hele Ombudsagenda over 2021 van de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman.
PDF

Brief aan Rutte: neem onderwijs op school als uitgangspunt bij belangenafweging

Brandbrief aan het kabinet waarin de Kinderombudsman aandacht vraagt voor het belang dat kinderen hebben bij fysiek onderwijs op school.
PDF

Brief aan Minister Grapperhaus over omgangsregeling ouders uit landen met inreisbeperking

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept minister Ferd Grapperhaus in deze brief op een goede regeling te maken voor ouders die buiten de Europese Unie wonen en hun kind in Nederland willen bezoeken.
PDF

Zorgenbrief over Intervence aan Zeeuwse gemeenten

Margrite Kalverboer roept Zeeuwse gemeenten op het belang van kinderen voorop te zetten bij beslissingen over Intervence.
PDF

Handreiking Het beste besluit voor het kind bij huisvestingsproblemen

Neem jij als organisatie of instantie besluiten over kinderen met huisvestingsproblemen? Lees dan hier hoe je dat doet volgens het Kinderrechtenverdrag.
PDF

Verhalenbundel Ongehoord! De onzichtbaarheid van kinderen bij huisvestingsproblemen

Kinderen met huisvestingsproblemen ervaren vaak stress, angst en onzekerheid. Lees hier hun verhalen en hoe je het belang van deze kinderen meeneemt in besluiten.
PDF
KOM010/2020

Rapport Van Bed Gelicht

De Kinderombudsman deed onderzoek naar klachten over een aanhouding buiten heterdaad van een minderjarige jongen door de politie, eenheid Midden-Nederland.
PDF

Als je het ons vraagt - Thuis in 2020

Ons tweejaarlijks onderzoek waarin we kinderen in Europees en Caribisch Nederland vragen wat er speelt in hun levens.
PDF
KOM009/2020

Rapport Het beste besluit voor een thuiszitter

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de klacht van ouders dat hun zoon 2 jaar thuis zat. De Kinderombudsman vindt dat de klacht terecht is en dat het samenwerkingsverband van zijn school (SPPOH) een andere beslissing had kunnen nemen.
PDF

Advies op het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

Lees het advies van de Kinderombudsman over het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen.
PDF
" "

Van passend naar inclusief: Kinderen over hun perspectief op passend onderwijs

Rapport naar aanleiding van een onderzoek door de Kinderombudsman over passend onderwijs onder kinderen. 
PDF
KOM006/2020

Brief Nationale Ombudsman en Kinderombudsman over wetsvoorstel verbetering zorg aan jeugdigen

Brief Nationale Ombudsman en Kinderombudsman over wetsvoorstel verbetering zorg aan jeugdigen
PDF

Ta relevante unda bo kuna a para

Un investigashon di e problemátika relatá na pobresa di adulto hoben na Hulanda Karibense.
PDF

A poor beginning

A study examining poverty-related problems among young adults in the Caribbean Netherlands.
PDF

Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan

Een onderzoek naar armoedegerelateerde problematiek van jongvolwassenen in Caribisch Nederland.
PDF

Rapport Onvoldoende gezien

De Kinderombudsman onderzoekt hoe het met de kinderen en jongeren in Nederland gaat. Helaas geeft niet iedereen een voldoende aan hun leven.
PDF
KOM005/2020

Vragen en antwoorden voor kinderen over De Hoenderloo Groep

Kindersamenvatting van het rapport naar aanleiding van sluiting van De Hoenderloo Groep
PDF

Rapport Belangen van kinderen voorop?

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar de sluiting van De Hoenderloo Groep door Jeugdzorgaanbieder Pluryn.
PDF
"  "

Als je het ons vraagt? Een QuickScan van de ervaringen van kinderen en jongeren ten tijde van Corona

Rapport naar aanleiding van een QuickScan van de ervaringen van kinderen en jongeren in tijden van corona.

PDF
KOM003/2020

Brief aan demissionair staatssecretaris Blokhuis: aandachtpunten structurele problemen jeugdzorg voor kinderen in Caribisch Nederland

De Kinderombudsvrouw vraagt in deze brief specifiek aandacht voor jongeren en de structurele problemen in de zorg in Caribisch Nederland.
PDF

Gezamenlijk jaarverslag 2019: Regel Regie

'Regel Regie!' is het gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman over 2019.
PDF

Brochure Stappenplan afweging contact kinderen en ouders tijdens corona

Het Kinderrechtenverdrag als kompas bij besluitvorming. Ook tijdens corona.
PDF

Rapport Onderzoek Kinderombudsman Afkoelen in de isoleercel

Rapport van de Kinderombudsman naar aanleiding van een klacht van een minderjarige die in een isoleercel terecht kwam.

PDF
KOM002/2020

Rapport onderzoek Kinderombudsman klacht moeder over Jeugdbescherming Brabant (JBB)

Ons rapport naar aanleiding van een onderzoek naar de klacht van een moeder over Jeugdbescherming Brabant (JBB).
PDF

Brief aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over lange wachttijden asielaanvragen IND

Nationale ombudsman en Kinderombudsman uiten zorgen over gevolgen wachttijden asielaanvragen.
PDF

Foyeto E mihó desishon pa e mucha

Tur kos tokante e plan di paso den 1 buki hèndi – vershon 2020/02 (PDF/703.64 KB)
PDF

Checklist: Desishon tokante ami

Ora otro hende tuma un desishon tokante abo, e lista akí ta yuda bo kontrolá si a tene kuenta ku tur e kosnan ku ta importante pa abo. Bo por usa e lista promé òf despues ku tuma e desishon.
PDF

Kuestionario: Kiko ta importante pa mi?

Ku e lista di pregunta aki, e Ombudsman pa mucha ta yuda bo determiná kiko ta importante pa bo. Usa e resúmen aki por ehèmpel pa un kombersashon kaminda ta tuma un desishon tokante bo. E kontestanan riba e siguiente preguntanan ta yuda bo pa konta bo relato mas kla ainda.
PDF

The best decision for the child - brochure

Everything you need to know about the Step-by-Step Plan in one handy booklet
PDF

Ombudsagenda 2020

Ombudsagenda van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman met de onderwerpen waar wij in 2020 extra zichtbaarheid aan geven.

PDF

Rapport: Ik ben meer dan mijn problemen

In dit rapport concludeert de Kinderombudsman onder meer dat hulp bij problemen thuis beter moet worden afgestemd op de behoeften van kinderen. 
PDF
KOM013/2019

Brief aan minister BZK start onderzoek armoede jongeren Caribisch Nederland

Brief aan minister BZK start onderzoek armoede jongeren Caribisch Nederland
PDF

Vragenlijst: Wat vind ik belangrijk?

Door het beantwoorden van deze vragen staat alles wat voor jou belangrijk is op een rijtje. Gebruik dit overzicht bijvoorbeeld voor een gesprek waar een beslissing over jou wordt genomen.
PDF

Checklist: Beslissing over mij

Als er een beslissing over jou genomen wordt kan je met de 'Checklist: Beslissing over mij' kijken of er rekening gehouden wordt met wat voor jou belangrijk is.
PDF

Brochure Het beste besluit

Alles over het stappenplan in 1 handig boekje - versie 2019/11 (PDF/703.64 KB)
PDF

Uitklapkaartje In 4 stappen naar het beste besluit

Print, knip, plak en check de 4 stappen zo vaak als je wilt!
PDF

Standpunt Kinderombudsman het rapport Onvoldoende beschermd van Commissie De Winter

Standpunt Kinderombudsman over het rapport 'Onvoldoende beschermd' van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
PDF

Position paper: Kinderombudsman over rapport Onvoldoende beschermd van Commissie De Winter

Standpunt Kinderombudsman over het rapport 'Onvoldoende beschermd' van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
PDF

Rapport: Onderzoek klachtafhandeling door Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

De ouders van 9-jarige tweeling Elias en Jelle vinden dat de school hun zoons niet goed ondersteund. De klachtencommissie oordeelt dat hun klachten hierover niet terecht zijn. De ouders zijn het niet eens met dit oordeel en stappen naar de Kinderombudsman.
PDF
KOM012/2019

Rapport: Waar geen wil is, is geen weg

Onderzoek naar klachten over het niet plaatsen van gehoorimplantaten bij een doof meisje en de rol daarbij van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de IND, de DT&V en het BMA.
PDF
KOM011/2019

Zorgenbrief ontbreken pleegzorgcontract

Verkennend onderzoek naar gevolgen en oorzaken van het ontbreken van pleegzorgcontracten. De zorgenbrief is gericht aan GI's, pleegzorgaanbieders, gemeenten, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Rechtsbescherming.
PDF
KOM010/2019

Rapport leerlingenvervoer: Als de weg naar passend onderwijs niet passend is

De afgelopen jaren hebben we ruim honderd vragen en klachten over leerlingenvervoer ontvangen. Hieruit blijkt dat er bij gemeenten gebrek aan maatwerk is en praktische en financiële aspecten boven de belangen van het kind staan.
PDF
KOM008/2019

Rapport: Pleegkinderen aan het woord

Onderzoek waarin een vergelijking is gemaakt tussen de behoeften van pleegkinderen en de maatregelen uit het Actieplan Pleegzorg.
PDF
KOM007/2019

Report to the UN committee on the rights of the child 2019

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité waarin de Kinderombudsman de grootste zorgpunten rond kinderrechten in Europees en Caribisch Nederland overbrengt (Engelstalige versie).

PDF
KOM008/2019

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité 2019

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité waarin de Kinderombudsman de grootste zorgpunten rond kinderrechten in Europees en Caribisch Nederland overbrengt. 

PDF
KOM008/2019

Rapport: Krijg jij al zakgeld?

Opvolging van het rapport 'Mag ik mijn zakgeld?' uit 2017. Analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.

PDF
KOM006/2019

Brief: Als het vakantiepark je (t)huis is

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders over rapport 'Als het vakantiepark je (t)huis is';
PDF
KOM005/2019

Rapport: 'Als het vakantiepark je (t)huis) is'

Zicht op, en zorg en zekerheid voor kinderen op vakantieparken.
PDF
KOM005/2019

Rapport: 'Hoeveel nachtjes nog?'

Het gaat nog te vaak mis bij het aanhouden en opsluiten van minderjarigen door de politie.

PDF
KOM004/2019

Rapportbrief: Soufian

De Kinderombudsman doet onderzoek naar een aantal klachten van Soufian en zijn advocaat. Een van de klachten is dat de hoormedewerker van de IND bij het gehoor onvoldoende rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat Soufian getraumatiseerd was.

PDF

Online Jaaroverzicht 2018

In het online jaaroverzicht staat in woord en beeld wat de Kinderombudsman in 2018 heeft gedaan voor de rechten van kinderen in Nederland.

PDF

Jaarverslag 2018: hulp aan kwetsbare kinderen schiet tekort

Kinderen in Nederland die het hardst hulp nodig hebben, krijgen deze hulp vaak niet of te laat. Een belangrijke verklaring is dat er vaak geen goede belangenafweging wordt gemaakt bij beslissingen die gevolgen hebben voor kinderen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman.

PDF
KOM003/2019

Zorgenbrief: Jeugdhulp

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen  roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.

PDF

Rapport: Stop

Onderzoek naar het optreden van de politie, regionale eenheid Noord-Holland.

PDF
KOM001/2019

Rapport: 'Als je het ons vraagt' Kinderrechtentour 2018

PDF
KOM009/2018

Position paper: actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

'Zet het belang van het kind centraal in alle besluiten in de jeugdbescherming.' Hiervoor pleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in haar position paper over het actieplan voor verbetering van feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. 

PDF

Rapport: Van het kastje naar de muur. Twee jaar wachten op hulp

Onderzoek naar twee klachten over het handelen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de gemeente Amsterdam in het bewerkstelligen van zorg voor een minderjarige.

PDF
KOM008/2018

Rapportbrief: Onderwijs op Bonaire

Om te zorgen dat in de toekomst kinderen ook op Bonaire passend onderwijs kunnen volgen, beschrijft de Kinderombudsman in een rapportbrief aan de betrokken instanties wat is opgevallen ten aanzien van het onderwijssysteem op Bonaire.

PDF
KOM007/2018

Rapport: Veilig in de wacht

Onderzoek naar de klacht over het onvoldoende ondernemen van activiteiten door het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering tijdens de vrijheidsbeneming van een minderjarige.

PDF
KOM006/2018

Rapport: Laat mij niet zitten

Rapport naar aanleiding van een interventie door de Kinderombudsman inzake het tenuitvoerleggen van vervangende jeugddetentie bij de schadevergoedingsmaatregel.

PDF
KOM005/2018

Position Paper: rondetafelgesprek over de mentale versterking van Groningen

Het ontbreekt nog steeds aan een integrale visie op wat het betekent voor kinderen en jongeren om op te groeien in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit stelt de Kinderombudsman in een position paper, die wordt besproken tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de mentale versterking van Groningen.

PDF

Onderzoek: Opeens weg

Een onderzoek naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming bij de gedwongen teruggeleiding van een minderjarige inzake kinderontvoering. 

PDF
KOM004/2018

Rapport: Hoor je mij wel?

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project Hoor je mij wel.

PDF
KOM003/2018

Position paper: de evaluatie van de Jeugdwet

Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet krijgt nog niet ieder kind de zorg die het nodig heeft en verdient. Dit concludeert de Kinderombudsman in een position paper, die op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. 

PDF

Position Paper: Nederlandse kinderen in kampen in Syrië

Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië moeten opgehaald worden. Dat schrijft de Kinderombudsman in een standpunt.

PDF
KOM002/2018

Gezamenlijke brief: Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden

Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland.

PDF

Jaarverslag 2017: Kinderen te lang in onzekerheid

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven. Ook wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het eerste gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

PDF
KOM001/2018

Rapport: Minderjarige Belanghebbende?!

Een onderzoek naar een klacht over het laten ondertekenen van een financieel plan door minderjarigen en de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

PDF
KOM015/2017

Handreiking: Nederlandse kinderen ontkoppeld

Handreiking onderdeel van het rapport: Nederlandse kinderen ontkoppeld. Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt.

PDF
KOM014/2017

Rapport: 'Nederlandse kinderen ontkoppeld'

Geen warme maaltijd 's avonds, van adres naar adres zwerven of soms zelfs uit huis geplaatst worden omdat je gezin in armoede leeft. Dat is de realiteit van veel kinderen met een vader of moeder zonder verblijfsvergunning. 

PDF
KOM014/2017

Rapport: Alle kinderen kansrijk

Uit het rapport van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.

PDF
KOM013/2017

Rapport: De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling. Stand van zaken oktober 2017

Gemeenten hebben ten opzichte van 2014 steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling. Toch zijn er nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld. Er gebeurt dus meer aan preventie, maar we weten niet of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. 

PDF
KOM012/2017

Rapport: Zie je mij wel?

Kinderen met een ouder in detentie.

PDF
KOM011/2017

Rapport: Vaste grond gezocht

Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied

PDF
KOM010/2017

Rapport: Kind toch op straat

Een onderzoek naar een moeder zonder verblijfsrecht die met haar Nederlandse kind werd geweigerd in een gezinslocatie. 

PDF
KOM003/2017

Rapport: Mag ik mijn zakgeld?

Analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.

PDF
KOM009/2017

Rapport: Het omgangshuis

Onderzoek naar Omgangshuis Noord-Holland en de positie van omgangshuizen in het algemeen. 

PDF
KOM008/2017

Rapport: Geen thuis zonder Nederlands paspoort

Een onderzoek naar de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zogenoemde pardonners.

PDF
KOM007/2017

Rapport: Als je het ons vraagt

De Kinderombudsman op Kinderrechtentour in Caribisch Nederland
PDF
KOM006/2017

Standpunt: Een alternatief Kinderpardon dat recht doet aan kinderen

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een alternatief Kinderpardon.
PDF
KOM005/2017

Rapport: In pyjama naar buiten...

Een onderzoek naar het overbrengen van een gezin met minderjarige kinderen zonder verblijfrecht naar de gesloten gezinsvoorziening te Zeist en de onverwachte verhuizing naar een nieuwe gezinslocatie. 

PDF
KOM004/2017

Rapport: Twee jaar uit het leven van Sharon

Onderzoek naar beslissingen en handelingen van LJ&R en Jarabee rond een pleegkind. 

PDF
KOM002/2017

Jaarverslag 2016

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is in 2016 verdubbeld.
PDF

Rapport: Verhuizen zonder afscheid

Onderzoek naar een klacht over de verhuizing van twee kinderen door de DT&V en het COA. 

PDF
KOM001/2017

Kinderrechtenmonitor 2016

De Kinderrechtenmonitor brengt in kaart welke veranderingen er zijn in wetgeving en beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag.
PDF
KOM019/2016

Rapport: Als je het ons vraagt

Kinderen en jongeren willen échte aandacht van de mensen om hen heen. Dit concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten van de Kinderrechtentour,
PDF
KOM018/2016

Rapport: Mijn belang voorop

Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016
PDF
KOM017/2016

Position Paper: Verbetering van de Meldcode Huiselijkgeweld en Kindermishandeling

PDF

standpunt Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing

De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.
PDF
KOM015/2016

Rapport: Achter slot en grendel

Een onderzoek naar de inverzekeringstelling van een minderjarige.

PDF
KOM016/2016

Rapport: Schuld zonder schuld

De Kinderombudsman heeft de afgelopen twee jaar meerdere klachten en signalen ontvangen over minderjarigen met een pgb-schuld.
PDF
KOM014/2016

Rapportbrief: Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Onderzoek nav klacht over de DT&V die volgens verzoekster ten onrechte heeft voorgesteld dat zij met haar kinderen met de Nederlandse nationaliteit in een gezinslocatie kon verblijven.

PDF
KOM013/2016

Rapport: Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen.
PDF
KOM010/2016

Handreiking: Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD, de samenwerkende jeugdinspecties) en de Kinderombudsman hebben gezamenlijk randvoorwaarden opgesteld voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp.
PDF
KOM011/2016

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 3 van 3)

Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert de Kinderombudsman dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De zorgen over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen en ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt. Daarnaast lijken er als gevolg van de decentralisatie extra wachtlijsten te ontstaan. Deze problemen gaan in 2016 mogelijk voor een veel grotere groep kinderen gelden.
PDF
KOM009/2016

Rapport: Wachten op je toekomst

Kinderen in de noodopvang in Nederland.
PDF
KOM008/2016

Handreiking complexe zorg

Handreiking van de Kinderombudsman met uitgangspunten voor de zorg voor kinderen met complexe problematiek en een complexe zorgvraag.

PDF
KOM007/2016

Rapport: De toegang tot school

Een onderzoek naar de communicatie met en de oplossingsgerichtheid van de gemeente en de school. 

PDF
KOM005/2016

Rapport: Neem mijn klacht serieus

Instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen moeten de klachten van jongeren serieuzer nemen, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman. 
PDF
KOM006/2016

Rapport: Dilemma 'uithuisplaatsing, een middel of een kwaal?'

Een onderzoek naar aanleiding van klachten over het laten voortduren van een uithuisplaatsing en het (niet) doorsturen van post door voormalig Bureau Jeugdzorg Zeeland

PDF
KOM003/2016

Rapport: Durf ik wel te vragen?

Een onderzoek naar de gang van zaken tijdens het nader gehoor door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van een minderjarige in het kader van haar asielaanvraag

PDF
KOM001/2016

Rapport: De volgende dag was alles anders

Een onderzoek naar een klacht over de afgifte van een noodpaspoort door de Nederlandse ambassade in Suriname. 

PDF
KOM002/2016

Kinderrechtenmonitor 2015

De plaats waarin je woont, bepaalt steeds meer of je als kind toegang hebt tot je rechten. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015.
PDF
KOM020/2015

Brief: over aanpak radicalisering

De Kinderombudsman stuurde op 4 december jl. een brief aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij zijn zorgen uit over de positie van minderjarigen in de huidige aanpak van polarisatie en radicalisering.
PDF

Standpunt Kinderombudsman: meldplicht bij vermoedens kindermishandeling

Reactie van de Kinderombudsman en Augeo Foundation op het advies ‘We missen kinderen’ van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.
PDF

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 2 van 3)

Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. 

PDF
KOM017/2015

Rapport: Ben ik in beeld?

Een onderzoek van de Kinderombudsman en Nationale ombudsman naar klachten van pleegouders over voormalig Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Groep over de begeleiding van het pleeggezin en reeds aanwezige pleegkinderen bij de komst van een derde pleegkind.

PDF
KOM019/2015

Rapport: sociale veiligheid op school

Een onderzoek naar de klacht van moeder over het gebrek aan sociale veiligheid op school, pestgedrag jegens haar zoon en de AMK-melding door school terwijl het probleem juist op school lag.

PDF
KOM018/2015

Rapport: klacht over Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep

Een onderzoek van de Kinderombudsman en Nationale ombudsman naar klachten van pleegouders over voormalig Bureau Jeugdzorg en de William Schhkker Groep over de begeleiding van het pleeggezin en reeds aanwezige pleegkinderen bij de komst van een derde pleegkind.

PDF
KOM002/2015

Bijlagen rapport: Aanpak van geweld tegen kinderen in Europa

PDF

Rapport: Aanpak van geweld tegen kinderen in Europa

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren.
PDF

Rapport: Samenwerkinsgverband Zuid-Holland West

Een onderzoek naar klachten over het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West en de daarbij aangesloten scholen en de Gemeente Den Haag over hun rol bij het vinden van een school voor Brahim.

PDF

Handreiking: Passend Onderwijs

Handreiking voor Passend Onderwijs

PDF
KOM014/2015

Rapport: Werkt passend onderwijs?

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen.
PDF

Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar

PDF

Rapport: Klacht over BJZ Limburg

Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Limburg te Roermond. 

PDF
KOM012/2015

Rapport: Veiligheid voorop

De rol van de politie bij problemen bij de nakoming van een omgangsregeling tussen ouder(s) en kind. 

PDF
KOM013/2015

Rapport: Ik kan het (niet) zelf

Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken. 

PDF

Rapport: procesanalyse van de hulpverlening door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ) aan Radia

Procesanalyse van de hulpverlening aan Radia door Bureau Jeugdzorg Noord Brabant. 

PDF
KOM009/2015

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 1 van 3)

Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. 

PDF
KOM008/2015

Rapport: Een nacht in de cel

Een onderzoek naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Amsterdam en aanverwante signalen

PDF
KOM007/2015

Rapport: feitelijke uithuisplaatsing

Rapport naar aanleiding van de feitelijke uithuisplaatsing van een zesjarige jongen.

PDF
KOM006/2015

Rapport: Leerplicht, samen zoeken naar een oplossing

Een onderzoek naar het optreden van een leerplichtambtenaar van de gemeente Sint Michielsgestel bij schoolverzuim van een ziek kind. 

PDF
KOM004/2015

Rapport: Tussen leerplicht en leerrecht 'zoek een maatwerkoplossing'

Een onderzoek naar de rol van leerplichtambtenaren. 

PDF
KOM003/2015

Rapport: n.a.v. een klacht over de IND

Rapport naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen. 

PDF
KOM001/2015

Kinderrechtenmonitor 2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen. De Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het CBS.

PDF
KOM009/2014

Rapportage van de Kinderombudsman aan het VN-Kinderrechtencomité 2014

Nederlandse Rapportage van de Kinderombudsman aan het VN-Kinderrechtencomité. Belangrijkste zorgpunten en aanbevelingen. 

PDF
KOM008/2014

Jaarverslag 2013

Ook in 2013 heeft de Kinderombudsman aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Het jaarverslag geeft u een goed overzicht van de zaken waarvoor de Kinderombudsman zich het afgelopen jaar heeft ingezet. Ook in 2014 blijven wij ons inzetten voor de rechten van het kind in Nederland.

PDF

Rapport: Baby Guusje

Rapport naar aanleiding van een individuele klacht en verschillende signalen over een hiaat in de mogelijkheden voor hulpverlening aan kinderen met ouders met een verstandelijke beperking.

PDF
KOM005/2014

Rapport: Preventie van kindermishandeling in gemeenten

Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. 

PDF
KOM004/2014

Rapport: Vechtende ouders, het kind in de knel

Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.

PDF
KOM003/2014

Handreiking: Effectief kindgericht armoedebeleid

De Kinderombudsman stelt de handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid' beschikbaar voor gemeenten. Het is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun kindpakket en te komen tot een kindgericht armoedebeleid.

PDF
KOM002/2014

Rapport: klacht over politie en RvdK

Rapport over een klacht over Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland en de politie eenheid Oost-Nederland.

PDF
KOM001/2014

Rapport: Is de zorg gegrond

Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. 

PDF
KOM/008/2013

Rapport: procesnanalyse van de hulpverlening aan een minderjarige

De Kinderombudsman heeft een analyse gemaakt van de hulpverlening  aan een minderjarige en vindt dat daar een aantal punten uit te leren en aan te verbeteren zijn.

PDF

Rapport: n.a.v. klacht over COA en VenJ

Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te Rijswijk.

PDF

Rapport: klacht over politie Limburg

Rapport over een klacht over de regionale politie Limburg Noord, thans eenheid Limburg. 

PDF
KOM/005/2013

Kinderrechtenmonitor 2013

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. 

PDF

Rapport: In de wacht

Onderzoek naar aanleiding van klacht en signalen over het verblijf van uithuisgeplaatste kinderen in een cel bij rechtbanken en gerechtshoven.

PDF
KOM006/2014

Rapport: Kinderen in armoede in Nederland

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen, die opgroeien in armoede. Ze moeten meer inzetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.

PDF
KOM/004/2013

Rapport: Gezinshereniging

Beleid en uitvoering 2008 - 2013

PDF
KOM/003/2013

Rapport: Van leerplicht naar leerrecht

Adviesrapport over waarborging van het recht op onderwijs naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters.

PDF

Jaarverslag 2012

De Kinderombudsman heeft in 2012 op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Dit doet hij door het doen van onderzoek, het geven van advies en het behandelen van individuele klachten.

PDF

Rapport: DNA afname bij minderjarige jongeren

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de Wet DNA-V in overeenstemming is met het IVRK en in het bijzonder de artikelen 3, 16 en 40.

PDF
KOM/001/2013

Plan van aanpak tegen pesten

De Kinderombudsman heeft samen met Staatssecretaris Dekker van onderwijs een plan opgesteld om pesten aan te pakken. Kern van het plan is dat scholen bij wet worden verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan.

PDF

Rapportbrief: klacht over uithuisplaatsing

De Kinderombudsman heeft een klacht in behandeling genomen van een vader, die het niet eens is met de uithuisplaatsing van zijn dochter en het feit dat hij het gezag heeft verloren. 

PDF

Rapport: De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg.

PDF
KOM 5a/2012

Advies: Concept Jeugdwet

Met de stelselwijziging in de jeugdzorg wordt de zorg en bescherming van kinderen onvoldoende geborgd en met de rechten van kinderen wordt onvoldoende rekening gehouden. 

PDF
KOM 7a/2012

Advies: beleid minderjarige vreemdelingen

De Kinderombudsman heeft een advies gestuurd aan minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel over zijn herijking van het beleid over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

PDF

Rapport: Bijzondere curator, een lot uit de loterij?

Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk.

PDF

Kinderrechtenmonitor 2012

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

PDF

Jaarverslag 2011

De Kinderombudsman publiceerde op 15 mei 2011 zijn eerste jaarverslag. Hierin legt hij verantwoording af over zijn werkzaamheden in 2011.

PDF

Rapport: Wachten op je toekomst

Vreemdelingenkinderen lopen psychische schade op door de lange procedures en onzekerheid waarin ze verkeren. Dit komt niet aan de orde in de procedures rond verblijfsvergunningen. Daarom pleit de Kinderombudsman voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van kinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling. 

PDF

Advies: conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht

De Kinderombudsman is kritisch over de verhoging van de maximale jeugddetentie van twee naar vier jaar. Het is één van de meest ingrijpende inperkingen van de rechten van een mens om diens vrijheid te benemen. Voor een kind geldt dat nog meer dan voor volwassenen. Dit schrijft de Kinderombudsman in zijn advies over het conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

PDF

Rapport: klacht over IND en Vreemdelingenpolitie

Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst uit Hoofddorp en de Vreemdelingenpolitie Kennemerland. 

PDF

Rapport: Minderjarige arrestanten in politiecellen

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen de klacht van een minderjarige onderzocht. 

PDF

Rapport: klacht over hoofdofficier van Justitie

Rapport betreffende klacht over hoofdofficier van Justitie te Middelburg

PDF
2011/361

UPR-rapport naar de Verenigde Naties

De Kinderombudsman heeft samen met de Nationale ombudsman, Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een rapport ingeleverd bij de Verenigde Naties (VN).

PDF

Advies: wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld

De Algemene Commissie Jeugdzorg heeft de Kinderombudsman gevraagd om zijn zienswijze op het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

PDF

Brief: Kindermishandeling

De Kinderombudsman heeft een collectief van organisaties gevraagd een rapport uit te brengen over de manier waarop kindermishandeling in Nederland doeltreffend kan worden aangepakt. 

PDF