Brief van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan de Vaste Kamercommissie voor OCW, waarin zij aandacht vraagt voor een aantal knelpunten die jongeren en professionals in het mbo als gevolg van corona ervaren.