Dit is de brief die naar het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestuurd. Deze brief is ook gestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De VNG en Nidos hebben een kopie van deze brief ontvangen.