In de notitie gaat zij in op de signalen, hulpvragen en klachten. Het afgelopen jaar zijn 372 signalen/zaken binnengekomen over het thema jeugdbescherming. De meeste meldingen en verzoeken zijn afkomstig van ouders, grootouders, pleegouders, professionals en kinderen. En gaan over jeugdhulp, gezag- en omgang. Het gaat vaak over complexe scheidingen.

Het beeld dat naar voren komt is dat jeugdbeschermers naar de mening van de verzoekers, niet onderzocht hebben en meegewogen wat het beste is voor het kind. Daardoor wordt niet in het belang van kinderen gehandeld.

De klachten en zorgen over het optreden van jeugdbeschermers zijn divers. Ouders en kinderen voelen zich niet serieus genomen. Voor hen is onvoldoende duidelijk waarom besluiten genomen over bijv. overplaatsing van een kind naar een ander gezinshuis of het niet terugplaatsen van een kind naar ouder(s) na een uithuisplaatsing. De communicatie is onvoldoende waardoor er veel onbegrip is.

Ook uit de koker van de gemeentelijke Kinderombudsmannen van de drie grote gemeenten komen zorgelijke signalen. Deze zijn opgenomen in een aparte brief aan de Kamercommissie.

Naar onze reactie over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Reactiebrief van gemeentelijke kinderombudsmannen drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag)