Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen. Ook zijn er nog altijd thuiszitters.  Passend onderwijs heeft de problemen die de Kinderombudsman eerder constateerde niet opgelost. Het zal dat ook in de toekomst niet doen als er in de wet- en regelgeving  en in de praktijk op scholen een aantal knelpunten niet wordt opgelost.