In een reactie op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zet de Kinderombudsman een aantal vraagtekens bij een nieuwe wijziging van het jeugdstelsel. De Kinderombudsman betwijfelt of de rechten van het kind met de voorgestelde stelselwijziging beter gewaarborgd worden dan nu. Knelpunten zoals onvoldoende samenwerking, een te lange keten, gebrek aan kwaliteit van onderzoek en capaciteit van met name specialistische zorg moeten worden aangepakt, dat kan naar het oordeel van de Kinderombudsman ook binnen het huidige stelsel.

De brief van de Kinderombudsman van 29 juli 2021 aan de minister van Rechtsbescherming en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is mede ondertekend door de gemeentelijke jeugdombudsman van Den Haag en de gemeentelijke kinderombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam.

Lees verder voor de gehele brief