Wij leggen hieronder uit wat de 4 stappen zijn. Zo weet jij hoe volwassenen een beslissing moeten nemen die gaat over jouw leven.

1
Stap1 0

Stap 1: Wat is voor mij belangrijk bij de beslissing?

De volwassene onderzoekt in stap 1 wat het beste is voor jouw ontwikkeling en moet jou hierbij betrekken. Meer informatie over Stap 1: Wat is voor mij belangrijk bij de beslissing? Minder informatie over Stap 1: Wat is voor mij belangrijk bij de beslissing?

Wordt er door volwassenen een belangrijke beslissing over jou genomen? In stap 1 kijken ze naar wat voor jou belangrijk is. Daar moet jij over mee kunnen denken. Dit betekent dat er ook met jou gesproken wordt en dat er naar wordt geluisterd. Ze moeten natuurlijk weten wie je bent. En vooral wat jij voor nu en later belangrijk vindt. Wat heb jij op dit moment nodig in je leven? Jouw belang staat voorop.

2
Stap2 0

Stap 2: Wat is voor anderen belangrijk bij de beslissing?

In stap 2 kijkt de volwassene naar de andere belangen. Meer informatie over Stap 2: Wat is voor anderen belangrijk bij de beslissing? Minder informatie over Stap 2: Wat is voor anderen belangrijk bij de beslissing?

Daarna kijken ze naar wat er nog meer belangrijk is om een goede beslissing te nemen. En wat anderen er van vinden. Dat gebeurt in stap 2. Bijvoorbeeld of er geld is, wat de wensen van je (pleeg)ouders zijn en welke wetten en regels belangrijk zijn in jouw situatie. Dit wordt allemaal duidelijk in een overzicht gezet. 

3
Stap3 0

Stap 3: Er wordt een beslissing genomen

Nadat alle belangrijke informatie verzameld is neemt de volwassene de beslissing. Meer informatie over Stap 3: Er wordt een beslissing genomen Minder informatie over Stap 3: Er wordt een beslissing genomen

Is het duidelijk wat het beste is voor jou en wat er voor anderen belangrijk is? Dan wordt in stap 3 de beslissing genomen. Wat voor jou het beste is wordt afgewogen tegen wat voor anderen belangrijk is.  Wat telt het zwaarst en waarom?

4
Stap4 0

Stap 4: Uitleg krijgen over de beslissing

De beslissing moet aan jou worden uitgelegd. Meer informatie over Stap 4: Uitleg krijgen over de beslissing Minder informatie over Stap 4: Uitleg krijgen over de beslissing

Niet in moeilijke woorden, maar in begrijpelijke taal. Als de beslissing niet het beste is voor jou, moet de keuze extra goed uitgelegd worden. Is er echt geen andere weg? Ben je het echt niet eens met de beslissing? Dan moet je weten of je er iets tegen kan doen en zo ja, wat dan en wie je hierbij kan helpen.